Εταιρικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (01)

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Κατόπιν συναντήσεως μας με τον διευθυντή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), συζητήσαμε το ζήτημα της ορθής διακίνησης και παράδοσης των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

 

Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση ή βεβιασμένη κίνηση η οποία θα οδηγήσει σε εσφαλμένη ή μη νόμιμη διακίνηση αποθεμάτων, σας εξηγούμε ακριβώς πως πραγματοποιείται η διαδικασία.

 

Όσον αφορά στα μη τιμολογηθέντα αποθέματα τα οποία έως σήμερα διακινούνταν με το γνωστό σε όλους μας Δελτίο Αποστολής, επιβάλλει την έκδοση σχετικού αθεώρητου παραστατικού που αναγράφει υποχρεωτικά όλες τις λεπτομέρειες  της συναλλαγής (ημερομηνία, στοιχεία αποστολέα, τόπο παράδοσης, σκοπό διακίνησης, προδιαγραφές προϊόντων κ.λπ.), ως συνοδευτικό.

 

Πουθενά δεν επιβάλλεται το έγγραφο αυτό να φέρει συγκεκριμένο τίτλο, και νόμιμα κατοχυρώνει την άνεση να συνεχίσει να ονομάζεται Δελτίο Αποστολής.

 

Επομένως, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) στην περίπτωση της διακίνησης αποθεμάτων από επιχείρηση σε ιδιώτη συνεχίζει να επιβάλλει ρητά την έκδοση Δελτίου Αποστολής, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις διαβεβαιώνει ότι το Δελτίο Αποστολής καλύπτει όλες τις απαιτούμενες ανάγκες για να αποτελέσει το σωστό συνοδευτικό/δικαιολογητικό έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

 

Με βάση τα παραπάνω σας πιστοποιούμε ότι τα προϊόντα μας που φέρουν τον τίτλο «Δελτίο Αποστολής» καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές μιας νόμιμης συναλλαγής, όπως έκαναν πάντα.

 

Με εκτίμηση,

 

PEPICO O.E.

www.pepico.gr

210. 5576201